ДГ Зора

Детска градина в град Роман

 

 

 

Добре дошли в официалния сайт

 

на

 

Детска градина "Зора" - гр. Роман

 

 

 

 

Актуални новини
Няма изображение

Презентация

ОРГАНИЗИРАНИ И ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ“ЗОРА“ ВЪВ ВРЪЗКА  С ДЕНЯ НА БЕЗОПАСНОСТТА  НА
Яслена група
Яслена група Мики Маус - ДГ Зора - Роман
Група Мечо Пух
Първа група Мечо Пух - ДГ Зора - Роман
Група Звездички
Втора група Звездички - ДГ Зора - Роман
Група Смехурани
Трета група Смехуранчета - ДГ Зора - Роман
Група Слънчице
Четвърта група Слънчице - ДГ Зора - Роман
Група Камбанка
Пета група Камбанка - ДГ Зора - Роман
Група Звънче - с. Струпец
Първа разновъзрастова група Звънче - ДГ Зора - Роман
Група Слънце - с. Камено поле
Втора разновъзрастова група Слънце - ДГ Зора - Роман