ДГ Зора
Детска градина в град Роман

Първа група Звездички

Екип на група "Звездички" за учебната 2020/2021г.:

 

  • Иванка Петкова – старши учител
  • Даниела Георгиева – старши учител
  • Марийка Тошева – помощник възпитател
  • Павлинка Цалова - помощник възпитател