ДГ Зора
Детска градина в град Роман

Първа разновъзрастова група Звънче - с. Струпец

Екип на група "Звънче" за учебната 2017/2018г.:

  • Наталия Кирилова - учител
  • Деница Кузманова – учител
  • Димитринка Петкова– помощник възпитател