ДГ Зора
Детска градина в град Роман

„Изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда чрез екипна работа на децата“

                                               ДГ „ЗОРА“ – гр. Роман

 

                                             СЪРДЕЧНО ВИ КАНИМ

                                                           на

                                 провеждане на педагогическа визита

 

     „Изграждане на култура на взаимоотношения в       образователна среда чрез екипна работа на децата“

 

 28.01.2021г.     10.00 ч.

 Място на провеждане на дейността:

Фейсбук: https://www.facebook.com/Детска-градина-Зора-гр-Роман-101633435062473/

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРА“

гр. Роман 3130, ул. Тодор Каблешков, тел: 0884 190 563

e-mail: zora_roman@abv.bg

web: http://dg-zora-roman.com/

 

                                                  ПРОГРАМА

                       за провеждане на педагогическа визита

Тема на педагогическата визита: „Изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда чрез екипна работа на децата“

Място: ДГ „Зора“ – Роман

Дата: 28.01.2021г.

Начало: 10.00ч.

Участници: педагогически специалисти и учители от образователни институции, проявяващи интерес към темата

Дата

Дейност

Място на провеждане на дейността и отговорници

 

Покана към участниците чрез имейл: zora_roman@abv.bg

Мария Върбанова – Директор на ДГ „Зора“, гр. Роман

 

Открита педагогическа ситуация, предавана чрез Фейсбук: „Изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда чрез екипна работа на децата“:

1. Представяне на урочна единица - Padlet: https://padlet.com/hristovadh/jf08oarj8a7scjbk;

2. Тест за проверка на знанията - СмарТест: https://www.smartest.bg/hristovadh/zima-priobshtavashto-obrazovanie-18895?fbclid=IwAR17VqGqn7yjaqfMHpeej4IQiJPSnPbyCd5nZ6j1ogzQvnK7Hl8QZd3Z5FI

ПГ /6 г./ „Мечо Пух“

 

Веска Христова – Главен учител към ДГ „Зора“, гр. Роман

Милена Христова – Логопед към РЦПППО, гр. Враца

Десислава Христова – Ресурсен учител към РЦПППО, гр. Враца

 

Дискусия на тема: „Изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда чрез екипна работа на децата“ чрез Фейсбук: https://www.facebook.com/Детска-градина-Зора-гр-Роман-101633435062473/

 

ДГ „Зора“, гр. Роман

Мария Върбанова – Директор

 

 

 

„Изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда чрез екипна работа на децата“ - Изображение 1