ДГ Зора
Детска градина в град Роман

Преподаватели

Образователно възпитателната работа се осъществява от 16 учители на групите , 16,5 непедагогически персонал и 5 медицински специалисти.

 

Директор – Цецка Йотова Димитрова

Главен учител – Веска Христова Пенчева

 

Домакини:

 

 1. Надежда Кръстева – ДГ”Зора”-база
 2. Димитрина Петкова – група „Звънче” с. Струпец
 3. Бистра Маринова – група „Патиланци” с.Радовене ,
 4. Десислава Гергова – група „Слънце” с. Камено поле

Готвачи:

 1. Недка Стоева - ДГ”Зора”-база
 2. Помощник готвач – Милена Василева
 3. Наталия Георгиева– група „Звънче” с.Струпец ,
 4. Пена Цанова - група „Патиланци” с.Радовене ,                   
 5. Ваня Борисова - група „Слънце” с.Камено поле
 6. Огняр – Венцислав Живков 

Медицински специалисти:

 1. Стоянка Петкова – старша медицинска сестра
 2. Мария Цолова – мед.лице в група „Слънце”с.Камено поле
 3. Цветко Димитров - мед.лице в група „Звънче”с.Струпец

                                            мед.лице в група „Патиланци”с.Радовене

 

Екипите на групите за учебната 2017 – 2018 г.

 

Детска ясла „ Мики Маус“

 • Бисерка Петрова – медицинска сестра ,
 • Пенка Накова – медицинска сестра ,
 • Марийка Димитрова - помощник възпитател
 • Славка Русинова  - помощник възпитател

Първа група „ Мечо Пух“

 • Веска Христова – главен учител
 • Лалка Петрова – старши учител и
 • Пламенка Антова – помощник възпитател

Втора група „ Звездички“

 • Галинка Богданова – старши учител ,
 • Даниела Георгиева – старши учител и
 • Марияна Христова – помощник възпитател

Трета група „ Смехуранчета“

 • Радослава Тодорова – старши учител ,
 • Мария Върбанова – старши учител и
 • Ваня Трифонова – помощник възпитател

Четвърта група „ Слънчице“

 • Соня Найденова – старши учител ,
 • Роза Христова – старши учител и
 • Ватка Иванова – помощник възпитател

Пета група „ Камбанка“

 • Иванка Петкова – старши учител ,
 • Поля Правчанска – старши учител и
 • Стефка Тодорова – помощник възпитател

Разно възрастова група „ Звънче“ с. Струпец

 • Наталия Кирилова - учител ,
 • Деница Кузманова – учител  и
 • Димитринка Петкова– помощник възпитател

Разно възрастова група „ Патиланци“ с. Радовене

 • Красимира Димитрова – старши учител ,
 • Таня Велева – старши учител и
 • Бистра Маринова– помощник възпитател

Разно възрастова група „ Слънце“ с. Камено поле

 • Наталия Цветкова – старши учител
 • Мария Милова – старши учител и
 • Десислава Гергова – пом.възпитател