ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

Квалификационни дейности

 

                                    Осигуряване на прозрачност и информация за провежданите дейности,

                                  свързани с пови шаване квалификацията на педагогическите специалисти.

         Тема

           на    

   обучението

      Място

         на провеждане

   Период

       на провеждане

  Начален            

          и

 краен час

 

         Наименование           

                    на     

обучителната  институция

               Брой на педагогическите  специалисти, заявили желание за  участие в   

             обучението

„Прилагане на инструмент за

 идентифициранена маркери на

 риск при деца и ученици и

 определяне на възможностите

 за предоставяне на допълнителна

 подкрепа за личностното развитие

на деца и ученици в риск“

 

гр. Банкя

 

 

   гр.Банкя

 

от 03.06.2022г.  до 05.06.2022г.

 

 от 08.06.2022г. до 10.06.2022г.

 

от 14.00ч.

до 12.30ч.

 

 

 от 14.00ч.

 до 12.30ч.

 

           НЦПКПС

 

 

 

           НЦПКПС

 

  1 брой

 

 

 

    1 брой