ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман

Разновъзрастова група "Камбанка"

Екип на група "Камбанка" за учебната 2020/2021г.:

  • Деница Кузманова – учител
  • Стефка Тодорова – помощник възпитател