ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

Разновъзрастова група "Камбанка"

Екип на група "Камбанка"                                                    

за учебната 2023/2024 г.:                                                       

                                   

  • Деница Кузманова – учител                                         
  • Цветелина Петрова -старши учител                
  • Марияна Тодорова- помощник възпитател