ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

Разновъзрастова група "Патиланци" - Радовене

Екипът и децата на група "Патиланци" за учебната 2023/2024г.:

                                        

  •  Красимира Йотова – старши учител                                             Валя Богомилова - готвач
  • Инна Христова –  учител
  • Цветана Петкова– помощник възпитател