ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман

Разновъзрастова група "Патиланци" - Радовене

Екип на група "Патиланци" за учебната 2017/2018г.:

  • Красимира Димитрова – старши учител
  • Таня Велева – старши учител
  • Бистра Маринова– помощник възпитател