ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

Разновъзрастова група "Слънце" - с. Камено поле

Екип на група "Слънце" за учебната 2023/2024г.:

 

  • Наталия Цветкова – старши учител
  • Мария Милова – старши учител
  • Венета Кръстева – пом.възпитател
  • Ваня Георгиева -готвач