ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

16 Ноември- ден на толерантността.

На днешния 16 Ноември, отбелязваме Международния ден на толерантността.
" Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят", гласи Декларацията за толерантността, приета от ЮНЕСКО.
" Нека се стремим да бъдем повече толерантни - светът е шарен и точно затова е красив".
" Толерантността е съчувствие, сътрудничество, прошка, милост, търпеливост, уважение към човешкото достойнство, уважение към правата на другите, емпатия, приемане на другите такива, каквито са" - това са част от посланията, които децата от група "Звездички" на ДГ"Зора" град Роман, отправиха днес към всички!