ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

"Творческите импровизации в игрите и забавленията на 5-7 годишните деца"

В Детска градина "Зора" гр. Роман се проведе педагогическа визита на тема:"Творческите импровизации в игрите и забавленията на 5-7 годишните деца" и ситуация "Въртележка от игри и забавления".

Гости на педагогическата визита бяха:

Таня Борисова -Главен експерт ПО към РУО гр.Враца,  Соня Тинчева -Зам.кмет по образованието гр.Роман,

Цеца Йончева -Зам.кмет по специализирана администрация гр.Роман ,Христина Йонкинска -Секретар на Община Роман,

Дарина Кръстева - Главен експерт по образованието гр.Бяла Слатина, Димитър Чалъков -Секретар на НЧ"Христо Ботев-1907" гр.Роман,

експерти от Община Роман ,колеги,директори и учители от област Враца.

Всички гости се насладиха на емоемоциите и забавленията на децата по време на игрите и обмен на педагогически идеи и добър професионален опит, чрез прилагане на компетентностния подход от педагогическите специалисти на Детска градина "Зора" гр.Роман.