ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

Практическо приложение на интересни техники по изобразително изкуство в Детска градина „Зора“гр.Роман

     

Практическо приложение на интересни техники по изобразително изкуство в             

Детска градина „Зора“гр.Роман

 

Главен учител: Веска Христова

С практикум на тема: „Практическо приложение на интересни техники по изобразително изкуство във всички групи на детската градина“ започна    вътрешноинституционалната  квалификация в детска градина „Зора“ гр. Роман. Положителен аспект на настоящата  квалификационна година е тясната обвързаност на квалификацията на педагозите с практиката. Новото знание се изпробва и прилага в работата с децата. Наблюдаваме повече креативност, творчество в работата и изявен стремеж за добро представяне. Всеки учител представи интересни идеи  и техники с децата от своята група. Педагозите разглеждат ученето като необходим процес на всяко развитие, стимулират стратегии за позитивно и ценностно ориентирано възпитание, търсят и реализират новаторски подходи за повишаване на постиженията на децата. Практикумът допринесе за нови педагогически вдъхновения, за увеличаване на картотеката с добри практики, така и за положителни емоции и качествено разтоварване от работния ден.

      3     

     Най-малките деца от група „Слънчице“ на ДГ „Зора“ , които са едва от два месеца при нас имаха своя първи прощъпулник в света на знанието и моженето, със своите млади и амбициозни учителки старши учител Наталия Кирилова и младата амбициозна учителка Венеция Христова. Те се представиха в сюжетна ситуация по изобразително изкуство, на която проявиха желание и умения за участие в организирани дейности – работа в екип и индивидуално с техниката рисуване с пръсти. Подготовката , организацията и реализацията бяха отлични, а учителите осигуриха емоционална удовлетвореност на децата. Зад всичко видяно  прозираше усърден труд, много постижения и образователно възпитателна работа в ново сформираната група.

                           слънчице 1        

 слънчице 3  слънчице 4   

Богатство от образователни инструменти и техники за постигане на образователните цели и висока активност в работата си с децата показаха учителите на втора група „Мечо Пух“  главен учител Веска Христова и младата, подготвена и заредена емоционално учителка Мариела Велчева.Те представиха интересните техники по изобразително изкуство – рисуване с конци и рисуване с издухване на капки.

      Мечо Пух2   

 

    

Подготовката, организацията и реализацията на ситуация по изобразително изкуство на децата от трета група „Звездички“ и техните учители старши учител Иванка Петкова и старши учител Даниела Георгиева беше отлична. Педагозите успяха да осигурят емоционална удовлетвореност на децата от добре свършената работа, благодарение на усърден професионален труд .Те представиха техниката печатене с тампон от памучна вата.

    

 

Търсенето на новаторски подходи за постигане на целите и задачите и тяхното реализиране представиха  учителите на четвърта група „Смехоранчета“ старши учител Радослава Тодорова и старши учител Поля Правчанска. Те допринесоха за нови педагогически вдъхновения, положителни емоции и качествено разтоварване от работния ден

     

С въвеждане на техниката работа със свещ и акварел започна работа разновъзрастова група „Камбанка“ с учител Деница Атанасова. Прилагането на творчество в работата и изявен стремеж за добро представяне се забелязваше и у деца и учители.

   

В света на знанието и моженето се представиха ,заедно със своите учителки старши учител Мария Милова и старши учител Наталия Цветкова и децата от разновъзрастова група „Слънце“.Те използваха в своята работа техниката рисуване с пластмасови вилички. Интересните техники и тяхното използване осигуряват възможност за познавателно, творческо и индивидуално разгръщане на детската личност и формиране на естетическа и художествена култура.

     

Децата и техните учителки старши учител  Красимира Йотова и ново назначения учител Инна Христова от група „ Патиланци“ ни поднесоха една изключително интересна ситуация по изобразително изкуство като използваха техниката рисуване чрез използване на макарони. Всички бяхме емоционално заредени от прекрасната работа и удовлетвореност на децата и огромното желание на учителите за отбелязване на много добри резултати.

 Патиланци 1     

 

БЛАГОДАРИМ ВИ , УЧИТЕЛИ ЗА УСПЕШНИЯ СТАРТ НА НОВАТА

2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА!