ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

"Проект Приобщаващо образование"

Днес в детска "Зора" гр.Роман се проведе обучение по Проект " Приобщаващо образование" на тема:                                                               „Прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможностите за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностното развитие на деца и ученици в риск“.