ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

Материална база

   

    

 

   

ДГ „Зора“ е специално построена за отглеждане, възпитание, обучение и социализиране на деца от предучилищна възраст. 

Разполагаме с:

  • 6 занимални – просторни и уютни
  • Физкултурен салон
  • Стая на приказките
  • Методичен кабинет
  • Здравен кабинет обслужван от старша медицинска сестра
  • Кухненски блок
  • Широк слънчев двор с детски площадки за всяка група

Групите в  с. Радовене и с. Камено поле се помещават в приспособени за целта помещения на бивши училища.