ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

Обществен съвет

        

                      

                               В съответствие с изискванията на чл.265 от ЗПУО от учебната 2016 – 2017 г. към ДГ „ Зора“ е изграден обществен съвет.

 

                                                                                      Поименен състав на обществения съвет -2021 г.:

 

1.Таня Бойкова Лазарова – председател

2.Красимира Цветанова Лазарова – представител на ДГ“Зора“ гр. Роман

3.Христина Бориславова Борисова – представител на родителите на децата от детската градина

4.Йохан Милчов Дочев - представител на родителите на децата от детската градина

 

Прикачени документи

Състав на обществения съвет