ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман

Персонал

 

Образователно възпитателната работа се осъществява от 15 учители на групите , 16,5 непедагогически персонал и 5 медицински специалисти.

 

 

Директор – Мария Цветанова Върбанова

 

Главен учител – Веска Христова Пенчева

 Главен счетоводител-Красимира Лазарова

Счетоводител икономист -Мариела Велчева

Домакини:

 1. Надежда Кръстева – ДГ”Зора”-база
 2. Бистра Маринова – група „Патиланци” с.Радовене ,
 3. Венета Кръстева – група „Слънце” с. Камено поле

Готвачи:

 

 

 1. Недка Стоева - ДГ”Зора”-база
 2. Помощник готвач – Милена Василева
 3.  Пена Цанова - група „Патиланци” с.Радовене ,                   
 4. Ваня Борисова - група „Слънце” с.Камено поле
 5. Огняр – Венцислав Живков 

 

Медицински специалисти:

 

 1. Нели Христова – старша медицинска сестра
 2. Мария Цолова – мед.лице в група „Слънце”с.Камено поле
 3. Цветко Димитров - мед.лице в група „Патиланци”с.Радовене

 Екипите на групите за учебната 2020 – 2021 г.

 Детска ясла „ Мики Маус“

 • Инна Христова – медицинска сестра ,
 • Пенка Накова – медицинска сестра ,
 • Марияна Тодорова - помощник възпитател
 • Ваня Трифонова  - помощник възпитател

Първа група „ Звездички“

 • Иванка Петкова – старши учител
 • Даниела Георгиева – старши учител 
 • Марийка Тошева – помощник възпитател
 • Павлинка Цалова-помощник възпитател

Втора група „ Смехоранчета“

 • Радослава Тодорова – старши учител ,
 • Поля Правчанска – старши учител 
 • Славка Русинова – помощник възпитател

Трета група „ Слънчице“

 • Наталия Кирилова –  учител ,
 • Соня Найденова – старши учител 
 • Ватка Иванова – помощник възпитател

Четвърта група „ Мечо Пух“

 • Веска Христова – главен учител ,
 • Лалка Тодорова – старши учител и
 • Пламенка Антова – помощник възпитател

Разновъзрастова група „ Камбанка“

 • Деница Кузманова – старши учител ,
 • Стефка Тодорова – помощник възпитател

Разновъзрастова група „ Патиланци“ с. Радовене

 • Красимира Димитрова – старши учител ,
 • Таня Велева – старши учител и
 • Бистра Маринова– помощник възпитател

Разновъзрастова група „ Слънце“ с. Камено поле

 • Наталия Цветкова – старши учител
 • Мария Милова – старши учител и
 • Венета Кръстева – пом.възпитател