ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

Персонал

 

       

 

Образователно възпитателната работа се осъществява от 15 учители на групите , 18,75 непедагогически персонал и 5 медицински специалисти.

 

 Директор – Мария Цветанова Върбанова

  

                

Главен учител – Веска Христова Пенчева  Главен счетоводител Красимира Лазарова

 

Домакини:

 1. Надежда Кръстева – ДГ”Зора”-база
 2. Цветана Петкова – група „Патиланци” с.Радовене ,
 3. Венета Кръстева – група „Слънце” с. Камено поле

Готвачи:

 

    

 

 1. Милена Василева- ДГ”Зора”-база
 2.  Валя Богомилова - група „Патиланци” с.Радовене ,                   
 3. Ваня Борисова - група „Слънце” с.Камено поле

 

 

   

 Огняр – Венцислав Живков 

 

Медицински специалисти:

 

          

 1. Нели Христова – старша медицинска сестра
 2. Гергана Иванова – мед.лице в група „Слънце”с.Камено поле
 3. Цветко Димитров - мед.лице в група „Патиланци”с.Радовене

 Екипите на групите за учебната 2023 – 2024 г.

 Детска ясла „ Мики Маус“

 

 • Светла Петкова  – медицинска сестра ,
 • Пенка Накова – медицинска сестра ,
 • Пламенка Антова- помощник възпитател
 • Теменужка Кръстева  - помощник възпитател

 Първа група "Смехоранчета"

 

 • Радослава Тодорова – старши  учител ,
 • Венеция Христова–  учител 
 • Славка Русинова – помощник възпитател

 

Втора група „ Слънчице“

 

 • Наталия Кирилова – старши учител
 • Поля Правчанска – старши учител 
 • Анка Кътова-помощник възпитател

 

Трета група „ Мечо Пух“

 

 • Веска Христова – главен учител ,
 • Мариела Велчева –  учител 
 • Павлинка Цалова – помощник възпитател

Четвърта група „ Звездички“

 

 • Иванка Петкова – старши  учител ,
 • Даниела Георгиева – старши учител 
 • Стефка Иванова – помощник възпитател

 

Разновъзрастова група „ Камбанка“

 

 • Деница Атанасова – учител 
 • Цветелина Петрова - старши учител
 • Марияна Тодорова – помощник възпитател

Разновъзрастова група „ Патиланци“ с. Радовене

 

 

 • Красимира Димитрова – старши учител ,
 • Инна Христова – старши учител и
 • Цветана Петкова– помощник възпитател
 • Валя Христова-готвач

 

Разновъзрастова група „ Слънце“ с. Камено поле

 

 • Наталия Цветкова – старши учител
 • Мария Милова – старши учител 
 • Венета Кръстева – пом.възпитател
 • Ваня Георгиева -готвач