ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман

Организация на учебния ден

                                                                 

                                 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗОРА”, гр.Роман,общ.Роман,обл.Враца

 ул.”Тодор Каблешков” тел.0884190563, e-mail zora_ roman@abv.bg

 

 

                                                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:

 

                                                                                                                 /М.Върбанова /

 

Организация на учебния ден  за I  група /3-4г./ -,ДГ»Зора»,Роман

 

Времево разписание

Дейности

6.30-8.30

Ø  Прием на децата

Ø  Занимания по интереси

Ø  Сутрешно раздвижване

8.30-9.00ч.

Сутрешна закуска

9.00-9.15ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие

9.15-9.45ч.

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

9.45-10.00 ч.

Основни форма ва педагогическо взаимодействие

10.00-10.25ч.

Междинна закуска

10.25-11.30ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

11.30-12.30ч.

 Обяд

         12.30 -12.45ч.

 Тоалет

12.45-15.30ч.

Следобеден сън

         15.30-15.45ч.

·         Тоалет

·         Раздвижване

         15.45-16.00.

Ø  Следобедна закуска

16.00- 16.30ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

16.30-18.30ч.

Ø  Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/

Ø  Свободни занимания по интереси

Ø  Индивидуални занимания с отделни деца

Ø  Изпращане на децата

 

 

 

 

 

 

 

     ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗОРА”, гр.Роман,общ.Роман,обл.Враца

 ул.”Тодор Каблешков” тел.0884190563, e-mail zora_ roman@abv.bg

 

 

                                                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:

...................................

                                                                                                                 / М.Върбанова /

                             

 Организация на учебния ден  за  II /4-5 г/ група  ДГ»Зора»,Роман

 

Времево разписание

Дейности

6.30-8.30

Ø  Прием на децата

Ø  Занимания по интереси

Ø  Сутрешно раздвижване

8.30-9.00ч.

Сутрешна закуска

9.00-9.20ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие

9.20-9.40ч.

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

9.40-10.00

Основна форма на педагогическо взаимодействие

10.00-10.15ч.

Междинна закуска

10.15-11.30ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

11.30-12.30ч.

 Обяд

         12.30 -13.00ч.

 Тоалет

13.00-15.30ч.

Следобеден сън

         15.30-15.45ч.

·         Тоалет

·         Раздвижване

         15.45-16.00ч.

Ø  Следобедна закуска

16.00- 16.30ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

16.30-18.30ч.

Ø  Игри / в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/

Ø  Свободни занимания по интереси

Ø  Индивидуални занимания с отделни деца

Ø  Изпращане на децата

 

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗОРА”, гр.Роман,общ.Роман,обл.Враца

 ул.”Тодор Каблешков” тел.0884190563, e-mail zora_ roman@abv.bg

 

 

 

                                                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:

...................................

                                                                                                                 / М.Върбанова /

                             

                                        Организация на учебния ден  на

                                  III група /5-6/ ДГ. «Зора»,Роман

 

Времево разписание

Дейности

6.30-8.30

Ø  Прием на децата

Ø  Занимания по интереси

Ø  Сутрешно раздвижване

8.30-9.00ч.

Сутрешна закуска

9.00-9.25ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие

9.30-9.45ч.

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

9.45-10.10

Основна форма на педагогическо взаимодействие

10.10-10.20ч.

Междинна закуска

10.20-10.45ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие

10.45-12.00ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

12.00-12.45ч.

 Обяд

         12.45 -13.00ч.

 Тоалет

13.00-15.30ч.

Следобеден сън

         15.30-15.45ч.

·         Тоалет

·         Раздвижване

         15.45-16.00ч.

Ø  Следобедна закуска

16.00- 16.30ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

16.30-18.30ч.

Ø  Игри / в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/

Ø  Свободни занимания по интереси

Ø  Индивидуални занимания с отделни деца

Ø  Изпращане на децата

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗОРА”, гр.Роман,общ.Роман,обл.Враца

 ул.”Тодор Каблешков” тел.0884190563, e-mail zora_ roman@abv.bg

 

 

 

                                                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:

...................................

                                                                                                                 / М.Върбанова /

                             

                                        Организация на учебния ден  на

                                      IV /6-7/ група  ДГ»Зора»,Роман

 

Времево разписание

Дейности

6.30-8.30

Ø  Прием на децата

Ø  Занимания по интереси

Ø  Сутрешно раздвижване

8.30-9.00ч.

Сутрешна закуска

9.00-9.25ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие

9.30-9.45ч.

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

9.45-10.10

Основна форма на педагогическо взаимодействие

10.10-10.20ч.

Междинна закуска

10.20-10.45ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие

10.45-12.00ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

12.00-12.45ч.

 Обяд

         12.45 -13.00ч.

 Тоалет

13.00-15.30ч.

Следобеден сън

         15.30-15.45ч.

·         Тоалет

·         Раздвижване

         15.45-16.00ч.

Ø  Следобедна закуска

16.00- 16.30ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

16.30-18.30ч.

Ø  Игри / в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/

Ø  Свободни занимания по интереси

Ø  Индивидуални занимания с отделни деца

Ø  Изпращане на децата

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗОРА”, гр.Роман,общ.Роман,обл.Враца

 ул.”Тодор Каблешков” тел.0884190563, e-mail zora_ roman@abv.bg

 

 

 

                                                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:

...................................

                                                                                                                 / М.Върбанова /

                              

                                        Организация на учебния ден  на

                               яслена  група «Мики Маус»,ДГ»Зора»,Роман

 

 

Времево разписание

Дейности

6.30-8.30ч.

Ø  Прием на децата

Ø  Занимания по интереси

Ø  Сутрешно раздвижване

8.30-9.15ч.

Сутрешна закуска

9.15-9.30ч.

 Тоалет

9.30-10.00ч.

Организирани занимания с децата

10.00-10.30ч.

Междинна закуска

10.30-11.30ч.

Работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

11.30-12.30ч.

 Обяд

         12.30 -12.45ч.

 Тоалет и подготовка за сън

12.45-15.30ч.

Следобеден сън

         15.30-15.45ч.

·         Тоалет

·         Раздвижване

         15.45-16.00.

Ø  Следобедна закуска

16.00- 16.30 ч.

  Организирани занимания с децата

16.30-18.30ч.

Ø  Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/

Ø  Свободни занимания по интереси

Ø  Индивидуални занимания с отделни деца

Ø  Изпращане на децата

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗОРА”, гр.Роман,общ.Роман,обл.Враца

 ул.”Тодор Каблешков” тел.0884190563, e-mail zora_ roman@abv.bg

 

 

 

                                                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:

...................................

                                                                                                                 / М.Върбанова /

                              

                                        Организация на учебния ден  на

                                   Разновъзрастова  група «Камбанка,ДГ»Зора»,Роман

 

Времево разписание

Дейности

6.30-8.30

Ø  Прием на децата

Ø  Занимания по интереси

Ø  Сутрешно раздвижване

8.30-9.00ч.

Сутрешна закуска

9.00-9.25ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие

9.30-9.45ч.

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

9.45-10.10

Основна форма на педагогическо взаимодействие

10.10-10.20ч.

Междинна закуска

10.20-10.45ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие

10.45-12.00ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

12.00-12.45ч.

 Обяд

         12.45 -13.00ч.

 Тоалет

13.00-15.30ч.

Следобеден сън

         15.30-15.45ч.

·         Тоалет

·         Раздвижване

         15.45-16.00ч.

Ø  Следобедна закуска

16.00- 16.30ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

16.30-18.30ч.

Ø  Игри / в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/

Ø  Свободни занимания по интереси

Ø  Индивидуални занимания с отделни деца

Ø  Изпращане на децата

 

 

 

    

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗОРА”, гр.Роман,общ.Роман,обл.Враца

 ул.”Тодор Каблешков” тел.0884190563, e-mail zora_ roman@abv.bg

 

 

 

                                                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:

           

                                                                                                                 / М. Върбанова  /

                         

 Организация на учебния ден  на

 Разновъзрастова  група «Патиланци»,с.Радовене,ДГ»Зора»,Роман

 

Времево разписание

Дейности

6.30-8.30

Ø  Прием на децата

Ø  Занимания по интереси

Ø  Сутрешно раздвижване

8.30-9.00ч.

Сутрешна закуска

9.00-9.25ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие

9.30-9.45ч.

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

9.45-10.10

Основна форма на педагогическо взаимодействие

10.10-10.20ч.

Междинна закуска

10.20-10.45ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие

10.45-12.00ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

12.00-12.45ч.

 Обяд

         12.45 -13.00ч.

 Тоалет

13.00-15.30ч.

Следобеден сън

         15.30-15.45ч.

·         Тоалет

·         Раздвижване

         15.45-16.00ч.

Ø  Следобедна закуска

16.00- 16.30ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

16.30-18.30ч.

Ø  Игри / в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/

Ø  Свободни занимания по интереси

Ø  Индивидуални занимания с отделни деца

Ø  Изпращане на децата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗОРА”, гр.Роман,общ.Роман,обл.Враца

 ул.”Тодор Каблешков” тел.0884190563, e-mail zora_ roman@abv.bg

 

 

 

                                                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:

           

                                                                                                                 / М. Върбанова  /

                             

    Организация на учебния ден  на

                 Разновъзрастова  група «Слънце», с.К.поле,ДГ»Зора»,Роман

 

Времево разписание

Дейности

6.30-8.30

Ø  Прием на децата

Ø  Занимания по интереси

Ø  Сутрешно раздвижване

8.30-9.00ч.

Сутрешна закуска

9.00-9.25ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие

9.30-9.45ч.

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

9.45-10.10

Основна форма на педагогическо взаимодействие

10.10-10.20ч.

Междинна закуска

10.20-10.45ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие

10.45-12.00ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

12.00-12.45ч.

 Обяд

         12.45 -13.00ч.

 Тоалет

13.00-15.30ч.

Следобеден сън

         15.30-15.45ч.

·         Тоалет

·         Раздвижване

         15.45-16.00ч.

Ø  Следобедна закуска

16.00- 16.30ч.

Организирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри на открито, работа с малки групи деца, игри, разходки,празници, развлечения и наблюдения.

16.30-18.30ч.

Ø  Игри / в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/

Ø  Свободни занимания по интереси

Ø  Индивидуални занимания с отделни деца

Ø  Изпращане на децата