ДГ "Зора"

Детска градина в град Роман

Основно меню

ДГ "Зора" е общинска детска градина. През своята 45 г. история ДГ успява да съчетава добрите традиции от миналото със съвременните методи на обучение. ДГ се намира в жилищен комплекс  Роман на ул.„Тодор Каблешков“. Детска градина „Зора“ има  групи в селата- с.Радовене и с. Камено поле“. 

Нашата мисия е насочена към създаване на конкурентно способна ДГ за всички, значима и привлекателна, за постигане на високи резултати и компетентности, където се  възпитават  и обучават  деца съобразно държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз, в дух на общочовешки и национални ценности. Адекватно ориентиране в променящия се съвременен свят, толерантност, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална културна и родова идентичност; да формираме децата като личности на 21 век-рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. 

Яслена група "Мики Маус" - ДГ Зора - Роман
Четвърта група "Звездички" - ДГ Зора - Роман
Първа група "Смехоранчета" - ДГ Зора - Роман
Втора група "Слънчице" - ДГ Зора - Роман
Трета група "Мечо Пух" - ДГ Зора - Роман
Разновъзрастова група "Камбанка" - ДГ Зора - Роман
Разновъзрастова група "Слънце" с.Камено поле - ДГ Зора - Роман
Разновъзрастова група "Патиланци" - Радовене - ДГ Зора - Роман